Transformation Partners in Health and Care > News, blogs & videos > Translated mental health messaging – Bulgarian

Translated mental health messaging – Bulgarian

11th December 2020

Social Ad Copy

  1. Грижете се за себе си по време на COVID-19. Разговаряйте със семейството и приятелите си или използвайте онлайн подкрепа за психичното здраве.

Link Copy: Вие не сте сами

  1. Няма проблем, ако не се чувствате добре. Знайте, че не сте сами и има помощ. Прочетете нашите съвети за психичното здраве.

Link Copy: Получете съвети относно психичното здраве

Use Graphics or link to DOTW resource

Няма проблем, ако не се чувствате добре. Има налична помощ.

В тези трудни времена трябва да бъдем искрени и да разговаряме за нашето психично здраве.

Обърнете се към семейството и приятелите си, за да разберете как се справят те.

Ако изпитвате трудности, кажете на някого, на когото вярвате или се обърнете към онлайн подкрепа.

Вие не сте сами.

За повече информация, посетете:

#LondonTogether

 

« Back to blogs & videos listing